Ottmar Liebert, Gitarrist, Santa Fe, USA

LEISTUNG:
Fotografie Konzert OTTMAR LIEBERT & LUNA NEGRA, Muffathalle München, 9. März 2017

INTERNETPRÄSENZ DES KUNDEN:
ottmarliebert.com
instagram.com/ottmarliebert/